Aankomend teeltseizoen 27 rassen in het rassenonderzoek

De werkzaamheden van de werkgroep Rassenonderzoek lopen op dit moment wat door elkaar.
De rassenproef van afgelopen jaar geteeld en geoogst in Colijnsplaat zijn vorige week vervroegd uit de bewaring gehaald en beoordeeld. Daarnaast is men ook al weer druk met de opstart van et nieuwe teeltseizoen. Het rassenonderzoek gaat wederom uitgevoerd worden op de proeflocaties in Colijnsplaat en Dronten, deze keer met 27 rassen waarvan 1 rode.

Ook dit nieuwe teeltseizoen vindt het rassenonderzoek ofwel gebruikswaardeonderzoek plaats volgens een vast protocol. Dit protocol is in nauwe samenspraak met verwerkers, telers en zaadhuizen tot stand gekomen en wordt door hen ook gemonitord. Kort geleden is dus een deel van het rassenonderzoek van afgelopen teeltseizoen uit de bewaring gehaald en beoordeeld.

Dit betrof de proef op Colijnsplaat. De proef uit Dronten wordt op een later moment beoordeeld. De rassen die afgelopen teeltseizoen meededen zijn op beide locaties in 3 herhalingen geteeld. Per locatie is van elk ras 1 kuubskist verwerkt bij JWK Onions en bemonsterd voor verdere toetsing. Om de kwaliteitseigenschappen van de uien te meten, is gebruik gemaakt van een professionele sorteer- en verpakkingsinstallatie. Alle kuubskisten zijn onder dezelfde omstandigheden bewaard bij Goud in Biervliet. De beoordeling van alle rassen wordt gedaan door  3-4 groepen uien inkopers/commissionairs. De hardheid wordt gemeten met een drukmeter, waarbij gedurende enkele
seconden een vast druk op de ui wordt uitgeoefend. De verschillende kwaliteitsaspecten worden uiteindelijk weergegeven in de nieuwe rassenlijst die in augustus op de Uiendag in Colijnsplaat wordt gepresenteerd.

Rassenonderzoek basis voor andere deelonderzoeken
Nieuw binnen het rassenonderzoek is dat vanaf oogstjaar 2018 het gewicht van de uien wordt bepaald bij inschuren, in januari en bij uitschuren. Op deze manier is inzicht te geven over het bewaarverlies per ras en in hoeverre dit mogelijk onderling verschilt. Verder worden alle kwalitatieve en kwantitatieve data van het rassenonderzoek gebruikt als input voor de deelprojecten ‘stikstof, kwaliteit en ras’ en ‘opbrengspotentie (vervroeging)’. Bij dit laatste project worden er 10 rassen gekozen op basis van de hardheid-  en vroegheidcijfers uit de rassenlijst.

Voor meer informatie of wilt u graag op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van Uireka, kijk dan verder op: www.uireka.nl