Wat doet de droogte met uw uien?

Het is erg droog. Hierdoor is er momenteel weinig sprake van valse meeldauw in de zaaiuien. In gebieden waar 2e jaars plantuien worden gerooid, is echter wel valse meeldauw aanwezig.

Tijdens het rooien verspreiden de sporen zich door de lucht, naar percelen in de regio. Zodra er voldoende vocht aanwezig is op de pijpen van de uien, kan het blad worden geïnfecteerd.
Het is dan ook belangrijk alert te blijven op sporen van valse meeldauw.

Door het droge weer zien we meer trips en groeit de populatie snel, waardoor het extra moeilijk te bestrijden is. Systemische middelen werken optimaal op een groeiend gewas. In andere gevallen is het advies om voor contactmiddelen te kiezen.

Om nu een groeiend gewas te krijgen, adviseren wij u om te beregenen of bladmeststoffen te gebruiken, b.v. stikstof in Ureumvorm of in een samengesteld product hiervan.
Warmtestress kunt u ook bestrijden door het meespuiten van wat kali als bladmeststof.

Zorg ervoor dat de grond niet dichtslaat tijdens de beregening. Gebruik een fijnere druppel. Een dichtgeslagen bodem in combinatie met vocht kan een ideale bodem zijn voor Fusarium.

Let bij het beregenen op het chloorgehalte van uw gietwater.

Wij adviseren u contact op te nemen met uw teeltbegeleider.