Uientips: bemesting + trips

Voor de langste dag moet de volledige hoeveelheid stikstof en Kali toegediend worden. Overbemesting is deze weken dus aan de orde. Dat kan gefaseerd, afhankelijk van de hoeveelheid gegeven stikstof aan de basisOp uitspoelingsgevoelige gronden is een deelgift qua stikstof aanbevelingswaardig. 

De Hazera rassen kunnen afhankelijk van vroegheid 160 tot 180 kg zuivere stikstof (inclusief bodemvoorraad) gebruiken. Voor Kali geldt een zuivere gift van 250-300kg. De vorm of kunstmestsoort kan sterk verschillen.  

Het aantal pijpen voor de langste dag bepaalt de opbrengst bij oogstbemestingsvorm en tijdstip van toediening kunnen daarbij een cruciale rol spelen. Informeer daarover bij uw leverancier.  


Trips
Het aanhoudende droge weer zorgt ervoor dat de tripsdruk enorm stijgt.  Trips ontwikkelt zich vanaf een gemiddelde etmaaltemperatuur van 11,5 °C.  Hoe warmer het wordt, hoe sneller de cyclus voltooid wordtVooral de larven veroorzaken veel zuigschade en kruipen in droge omstandigheden diep in de bladoksels, waardoor ze soms moeilijk te raken zijn met contactmiddelen.  Onderzoek heeft uitgewezen dat vroeg starten met trips bestrijding een groot voordeel geeft.  De populatie mag niet de kans krijgen om zich te ontwikkelen.   Het is eveneens van groot belang om het gewas goed aan de groei te houden.  Wanneer een gewas stilstaat door de droogte zien we dat de efficiëntie van de middelen heel wat minder is.  Beregenen heeft een effect op de groei, de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelenen kan mogelijk trips wegspoelen. Voor dit laatste moet echter veel water gegeven worden of regen vallen.  De combinatie van het gewas aan de groei houden en een juist middelen gebruik is zeer belangrijk. 

 

Ook uienvlieg verdient de nodige aandacht.  Op de percelen waar waarnemingen gebeuren worden  vliegen op de plakvallen geteld, de druk van uienvlieg is dus opnieuw gestegen.  Warm en droog weer zorgt veelal voor een toenemende druk van insecten.