De stand en ontwikkeling van de uien

De afgelopen jaren waren er extremen, ook dit jaar begint weer met extremen. We begonnen met zeer moeilijke omstandigheden om een fijn en goed zaaibed te bereidenin sommige delen van het land is dat niet gelukt en is er niet gezaaid. Daarna werd het droogIn normale jaren valt er in De Bilt in de eerste helft van mei, 60 mm neerslag, op dit moment hebben we nog maar 8 mm gehad.

De stand van de uien is dan ook zeer wisselend, de percelen die beregend konden worden staan redelijk tot goed, echter de percelen waar niet of nauwelijks op beregend kon worden staan matig tot slecht. 

Vooral op de percelen waar geprimed zaad is gebruikt en waar men niet kon beregenen zien we grote problemen. Er zijn dan ook enkele percelen overgezaaid. 

Door het schrale weer zit er in de meeste percelen niet veel groei. Daar komt bij dat we de afgelopen dagen een felle noordenwind hebben gehad, waardoor er her en der in het land veel schade is opgetreden. Met name op de zandgronden is er schade door verstuiving.

 

Omdat 1 of 2 keer beregend is, is dat ten koste gegaan van de toegediende mest of papiercellulose en viel de bescherming tegen de harde wind weg. 

Deze omstandigheden kunnen de vaak belangrijke onkruidbespuitingen belemmeren, ook de trips bespuitingen kunnen door deze weersomstandigheden moeilijk zijn. Indien U twijfelt neem altijd eerst contact op met uw GBM adviseur om de beste strategie te bepalen en schade aan uw gewas te voorkomen.

Uienvlieg

Door het warme weer van de afgelopen periode, is er op sommige plaatsen al uienvlieg geconstateerd, blijf alert en controleer regelmatig uw perceel. Voor advies over bestrijding neem contact op met uw GBM adviseur. 

Plaatselijk is er ook hagelschade. Kritieke stadium bij hagel is het vlagstadium. Er moet dan gekeken worden naar het wortelgestel. Een vuistregel daarvoor is, als er 3 wortels onder de uien zitten gaat het vaak goed, dan is het 1e pijpje onderweg en groeit het plantje van daaruit verder. Als het wortelgestel achterblijft kan het kritiek worden. Voor een goed herstel is er warmte en water nodig.  

Terugkijkend naar afgelopen seizoen, komen er steeds meer geluiden naar buiten over grote problemen met de huidvastheid van de uien, die op dit moment verwerkt worden15% kale uien is geen uitzondering. Reden temeer om in de loop van het uienseizoen alvast na te denken over o.a. het moment van oogsten, de bewaring en ras keuze voor het nieuwe seizoen 


Voor verdere informatie kunt 
u altijd terecht bij één van onze gewasspecialisten.