Focus op verantwoord verwerken reststromen

In Uireka-verband is er de afgelopen jaren het nodige onderzoek verricht naar de mogelijke insleep van uienziektes door de toepassing van drijfmest en reststromen. Het grootste risico op insleep is er bij toepassing van drijfmest waarin versgemorste voerresten (uien) zitten.

Met goed verwerkte compost en digestaat loop je weinig tot geen risico. De Uireka-werkgroep Reststromen heeft deze conclusie, tezamen met de nodige achtergrondinformatie, laten optekenen in een uitgebreid artikel in Nieuwe Oogst.