ULO-bewaring biedt perspectief, maar is nog niet hét alternatief voor MH

De ULO-bewaring van uien biedt goede vooruitzichten, maar is kostbaar in de praktijk. Ook was er een sterke toename van de spruiting te zien tijdens de, in dit geval milde, transportsimulatie aansluitend aan de lange bewaring. Dit blijkt uit eenjarig onderzoek naar alternatieven voor de MH-toepassing. In het vervolgonderzoek wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van de ULO condities, maar wordt er zeker ook gezocht naar combinaties van maatregelen.

Continue reading

Let op meeldauw in uien

Meeldauw vormt ieder jaar een bedreiging voor de uien. De symptomen zijn voornamelijk zichtbaar van het midden tot aan de top van het loof. Lichtgroene tot gele ovale vlekken worden zichtbaar. Op deze vlekken kan later een bruine tot grijze sporenmassa ontstaan. Relatief hoge luchtvochtigheid (2-4 uur nat blad) in combinatie met hoge temperature kan leiden tot een snelle ontwikkeling en verspreiding van deze Schimmel.

Continue reading

Compostering effectiever dan vergisting

“Compostering leidt tot efficiëntere afdoding van Fusarium in reststromen dan vergisting.” Zo verwoordde projectleider Anne van Diepeningen (WUR) in Colijnsplaat haar conclusie van het onderzoek waar gekeken is naar de afdoding van schimmelsporen van F. oxysporumF. solani en F. proliferatum gemengd met plantenmateriaal en in uienbollen tijdens vergisting en compostering.

Continue reading

Eerste watergift irrigatieonderzoek een feit

“Het wordt interessant om te zien of we in een jaar met een meer regelmatige neerslag in het eerste deel van het groeiseizoen toch een eventueel effect kunnen verwachten van druppelirrigatie”, aldus Cor van Oers namens onderzoekuitvoerder UIKC. Ondanks dat er geen directe noodzaak was, is het UIKC 11 juni conform het onderzoeksprotocol gestart met de eerste irrigatiegift. 

Continue reading

Wees alert op eerste trips

De beheersing van trips vraagt aandacht en tijd. Gebruik van plakvallen geeft een indicatie van de aanwezigheid van trips in het perceel. Controleer ook het gewas regelmatig om niet verrast te worden en pel planten af op zoek naar trips. Gebruik hierbij een loep met 5-10x vergroting om zeker te zijn dat trips, ook de jongste larven, niet worden gemist. Omdat een duidelijke actiedrempel op dit moment nog ontbreekt, is het advies om vooral tijdig in te grijpen. De eerste trips is dus reden tot alertheid.

Continue reading