Geprimede zaden: de volgende stap in uienteelt van topkwaliteit

Sinds 2009 ontwikkelt en verkoopt Hazera geprimede uienzaden. De lange ervaring vertaalt zich door naar de markt: het aandeel van geprimede zaden neemt toe. Vele telers ontdekken de voordelen. Geprimede zaden zorgen voor een snellere gewasontwikkeling na de uitzaai, meer uniformiteit in het gewas en uiteindelijke product en uien van een betere kwaliteit. Daarom is het ook voor u interessant.

Continue reading

Interne kwaliteitsproblemen voorkomen

Op dit moment zien we vanuit de bewaring nog al wat interne kwaliteits problemen en watervellen, dit is voor al terug te leiden naar percelen met een zware meeldauw aantasting in het groeiseizoen.Uien met een zware meeldauw aantasting staan stil in de groei en sluiten niet of onvoldoende hun hals met als gevolg dat de kans groot is dat er interne kwaliteits problemen ontstaan. Dit is ras onafhankelijk.

Continue reading

Uireka insectenonderzoek boekt vooruitgang

In 2021 is onder auspiciën van de Uireka-onderzoekgroep Integrale Insectenbeheersing door Vertify een zestal proeven uitgevoerd – drie gericht op tripsbeheersing en drie gericht op beheersing van uienvlieg. Vertify kijkt in de proeven vooral naar de mogelijkheden van gericht ingrijpen met low impact middelen (groene middelen en nieuwe chemie) en biologische bestrijding.

Continue reading

Hoge kwaliteit en opbrengst, de gouden combinatie voor uien van Hazera

Al sinds de jaren ‘50 werken de veredelaars van Hazera, onderdeel van de Limagrain Group, aan sterke uienrassen van uitstekende kwaliteit. De veredeling is een langzaam proces. Het duurt soms meer dan 25 jaar voordat er een nieuw, verbeterd uienras is. Belangrijk is dan ook om een goede visie te hebben op wat de markt nodig heeft. Wat zijn de trends?

Continue reading