Uireka: ULO-bewaring één van de onderzoekopties dit jaar

Volledig corona-proof heeft de werkgroep ‘Kiemrust’ 13 mei jl. met elkaar gesproken over een eerste opzet voor een bewaarproef, komend najaar. De werkgroep houdt zich bezig met het vinden van alternatieven voor de breed toegepaste Maleine Hydrazide (MH) behandeling, gericht op het voorkomen van spruitvorming tijdens lange bewaring van uien.
Continue reading

De stand en ontwikkeling van de uien

De afgelopen jaren waren er extremen, ook dit jaar begint weer met extremen. We begonnen met zeer moeilijke omstandigheden om een fijn en goed zaaibed te bereidenin sommige delen van het land is dat niet gelukt en is er niet gezaaid. Daarna werd het droogIn normale jaren valt er in De Bilt in de eerste helft van mei, 60 mm neerslag, op dit moment hebben we nog maar 8 mm gehad.
Continue reading

Biotoets Fusarium laat duidelijk zien welke isolaten ziekteverwekkend zijn

De afgelopen weken is een biotoets uitgevoerd met Fusarium-isolaten verzameld tijdens Uireka-1 (2017-2019). De toets is uitgevoerd op hele uien conform een test zoals eerder beschreven in Engels onderzoek (Tayler et al., 2016). De toets liet heel duidelijk zien welke van de verzamelde Fusarium oxysporum en Fusarium solani isolaten pathogeen (ziekteverwekkend) zijn.
Continue reading

Irrigatieproef aangelegd met speciale druppelslanglegger

20 en 21 april jl. is in nauw overleg met de Uireka-werkgroep Irrigatie op de Rusthoeve de Uireka-veldproef ‘druppelirrigatie’ aangelegd. Dit werd gedaan met een speciaal hiervoor ontwikkelde druppelslanglegger. Projectleider Luc Remijn (UIKC) namens de werkgroep: “We hebben deze afgelopen winter door Hegro laten maken op basis van een buitenlands voorbeeld. Het is met een nieuw ontwikkelde machine altijd een beetje afwachten hoe die in de praktijk uitpakt, maar gelukkig is onze eerste ervaring goed.”
Continue reading

Terwijl de zaaiuien uit de rassenproef van 2019 geduldig in de bewaring in Zeeuws Vlaanderen liggen te wachten op een beoordeling, is in het Zuidwesten het voorjaar losgebarsten. 26 maart is onder goede omstandigheden de nieuwe rassenproef gezaaid. Over een aantal dagen wordt ook de proef in Flevoland aangelegd.
Continue reading