Hoe staan de uien in Noord Nederland?

In sommige gebieden van het Noorden is men zeer vroeg gestart met het zaaien van de uien, omdat de grond er mooi bij lag.
We hebben het specifiek over het gebied het Oldambt. Februari en maart kende nog redelijk goede etmaal temperaturen.
Nadat hier en daar wat plensbuien vielen, gevolgd door droogte, ontstond er een harde korst. Dit gaf problemen met opkomst en veroorzaakte 2-wassigheid op sommige percelen.


Dubbel herstel nodig door lagere temperaturen

Gemiddeld is op de zavel-kleigronden in Flevoland, Friesland en Groningen vanaf  de 2e helft maart en april gezaaid. De strook langs de Waddenkust was pas goed begaanbaar om te zaaien vanaf 2e week april.  Met name de zaai van april had last met opkomst door de schrale en droge Noordoosten wind met een lage luchtvochtigheid.
De gemiddelde temperatuur, met name in mei was  aanzienlijk lager dan normaal. Ook is er veel minder neerslag gevallen en waait het veel meer, wat  meer verdamping geeft en een trage plantontwikkeling .

Door hagel is er op sommige plaatsen schade ontstaan aan het gewas waardoor de groei eruit is. Hierdoor moet het gewas zich dubbel herstellen: van de kou en de hagel.

 

 

Korstbrekende maatregelen zorgen voor goed resultaat!
Velen hebben korstbrekende maatregelen toegepast met goede resultaten. Anderen verkozen beregenen met het risico van korstvorming. Hier zien we bij enkele percelen dat de kiem nog onder of in de korst vast zit waardoor een tweede beregening nodig is. Ook zien we droogliggende zaden onder de korst, die niet  goed aangedrukt zijn tijdens de zaai. Dit zien we minder in de Oostelijke provincies op de zand-dalgronden. Mits goed en diep genoeg gezaaid om uitdrogen te voorkomen, was de opkomst gemiddeld goed.

Een ander probleem  is het verstuiven van de grond.  Hier wordt een anti-stuifdek aangebracht door de telers.

Goede resultaten geprimede zaden
Dit jaar zien we weer goede resultaten van de geprimede zaden. Door de lage bodemtemperatuur heeft priming zijn voordelen bewezen. Een snelle kiem laat de plant snel boven de grond komen waardor een uniforme stand verkregen wordt. Dit jaar was de raad om beregenig achter de hand te hebben niet overbodig.

Houdt rekening met snelle populatieopbouw
Er zijn al duidelijk trips gesignaleerd in de plantuien en een enkele zuigschade in de zaaiuien.  Met droog en mogelijk warm weer in de komende tijd moet men rekening houden met snelle populatieopbouw. Systemische middelen werken optimaal op een goed groeiend gewas. Anders kan men beter kiezen voor de contactmiddelen. Neemt contact op met uw teeltbegeleider.

We zien al met al veel gelijkenis met vorig jaar en vele hopen dat het financieel weer een evengoed jaar mag worden.

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met uw teeltbegeleider.