Korstvorming vroeg gezaaide percelen

Korstvorming op vroeg gezaaide percelen is op sommige plaatsen een groot probleem. Vooral op de in februari gezaaide percelen komen nogal wat problemen voor met korstvorming, planten die moeite hebben om boven te komen.

Vooral als het plantje “in” de korst zit zijn de opties beperkt. Het perceel bewerken met een zogenaamde cambridge rol kan in dit stadium gevaarlijk zijn omdat de kans bestaat dat de kiemplantjes worden beschadigd. Echter zal men vaak iets moeten ondernemen, vooral als het droog weer blijft.
Indien mogelijk kan het beregenen van zo’n perceel een uitstekende optie zijn. Er zijn echter gebieden in Nederland die niet kunnen worden beregent. Er zijn inmiddels een aantal machines ontwikkeld, die in de praktijk zeer goed voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Machine Agri deals uit Kragenburg/Ens, rechts: Machine Loonwerker Boenne uit Graauw www.loonbedrijfboenne.nl

Ons advies: blijf uw percelen controleren, want te weinig planten geeft een opbrengst derving.
Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met één van onze gewasspecialisten.