Niet elke fusariumsoort is ziekteverwekkend

Uireka is een uniek driejarige project met als doel het verbeteren van de kwaliteit en daarmee het versterken van de exportpositie van de Nederlandse ui. Om dit te realiseren zijn de krachten vanuit de hele keten gebundeld. Ook Hazera is hierbij aangesloten. Binnen dit project wordt ook uitgebreid onderzoek gedaan naar Fusarium.

Fusariumbolrot is een toenemend probleem in de uienteelt in Nederland. De belangrijkste schimmel die dit probleem veroorzaakt is Fusarium oxysporum. In 2017 en 2018 is onderzoek verricht naar de verspreiding van deze en andere Fusariumschimmels in uienbollen afkomstig uit heel Nederland.

Op basis van dit onderzoek is het duidelijk geworden dat F. oxysporum de meest voorkomende schimmel is en dat deze verspreid voor komt over heel Nederland, zowel in gebieden met veel uientelers als in gebieden met weinig uientelers. Niet alle isolaten van F. oxysporum veroorzaken bolrot in ui. In 2017 zijn pathogene F. oxysporum isolaten aangetroffen op 43 van de 91 locaties waar uienbollen zijn verzameld. Daarnaast zijn de volgende soorten gevonden: F. solani, F. proliferatum, F. redolens, F. commune en F. accuminatum. Biotoetsen zijn nodig om te onderzoeken welke isolaten hiervan pathogeen zijn. Op dit moment wordt er hard gewerkt de resultaten over 2018 te analyseren en op een rijtje te zetten. Zodra deze informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld met de telers die uienbollen beschikbaar hebben gesteld voor het onderzoek.

Of er een relatie is tussen teeltmethoden, locaties, grondsoort, aantasting in het veld en na bewaring met het type Fusarium-schimmel is onderwerp van onderzoek in 2019.

Voor meer informatie www.uireka.nl.