Opkomst periode in uien altijd weer spannend

Elk jaar is weer een bijzonder jaar met de nodige extremen. Zo ook dit seizoen, de grond liet zich na een mooie vorstige winter op veel plekken prachtig bewerken waardoor men een mooi zaaibed kon creëren met een goede vochtige ondergrond.

Hierdoor konden vele al begin maart in goede omstandigheden van start gaan met zaaien. Zo was de eerste 10-15% al vrij vroeg gezaaid waarna er een nattere periode volgde die zorgde dat pas begin april de draad weer kon worden opgepakt.

Veel voordeel heeft de vroege zaai in maart niet opgeleverd vanwege de aanhoudende kou met nog geregeld nachtvorsten. Wat we dit jaar wel zien is dat de geprimde zaden in veel gevallen duidelijk sneller en regelmatiger opkwamen. Geprimde zaden hebben het voordeel dat het al kort voor gekiemde zaadje bij lagere temperaturen veel sneller en regelmatiger kiemt en daardoor een regelmatigere opkomst geeft, waardoor voordelen te behalen zijn in de verdere teelt. Hierbij te denken aan (gedeeltelijk) ontlopen eerste uienvliegvlucht, onkruidbestrijding, en houdbaarheid bespuiting.

Dit neemt niet weg dat ook de geprimde zaden natuurlijk last hebben gehad van de kou en daardoor misschien minder regelmatig zullen staan dan wanneer in betere omstandigheden. Bij het beoordelen van de stand en de eerste tellingen rond half Mei constateerde we dat op de meeste percelen meer dan 80% van de planten er stonden. Gemiddeld een hele mooie start die alleen door de kou en de straffe werking van de bodemherbiciden wat vertraging heeft opgelopen.

Wat leek een relatief mooie start te zijn van het groeiseizoen, gooide het weer vanaf half Mei roet in het eten. Alle denkbare negatieve weersinvloeden zijn inmiddels de revue gepasseerd, veel wind met als gevolg op de zand percelen veel stuifschade gevolgd door over het hele land verspreid grote hoeveelheden neerslag soms gepaard met de nodigde hagel.

Het is belangrijk in zo’n situatie is om getroffen percelen even met rust te laten en voorlopig geen verdere onkruidbestrijding uit te voeren. De ervaring is dat veel percelen zich snel weer zullen herstellen, maar hier ongetwijfeld wel een achterstand door oplopen.

Temperatuur zal komende periode het grote verschil maken in het herstel van de planten.

En zo blijkt maar weer dat het altijd weer spannend is hoe de percelen door de eerste periode komen en is het maar weer afwachten wat hiervan de gevolgen zullen zijn.