Autora F1

 

  • Hoogproductieve prei door zijn uniforme planttype
  • Geschikt voor de oogst van half juli tot half september
  • Groeiduur 100 – 105 dagen*
  • Opgericht blad met mooi ogende kleur
  • Sterk tegen bladbreuk
  • Zeer hoog soortelijk gewicht
 * Afhankelijk van teeltperiode en systeem, alsook plaatselijke bodem- en weersomstandigheden
** Roest is een aandachtspunt
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage