Autora F1 (33-2485)

Voor Nederland

 • Hoogproductieve prei door zijn uniforme planttype
 • Geschikt voor de oogst van half juli tot half oktober
 • Groeiduur 100 – 110 dagen*
 • Opgericht blad met mooi ogende kleur
 • Sterk tegen bladbreuk
 • Centrale wortelinplant wat een snelle schoning bevordert
 • Zeer hoog soortelijk gewicht

Voor België

 • Hoogproductieve prei door zijn uniforme planttype
 • Geschikt voor de oogst van half juli tot half september
 • Groeiduur 100 – 105 dagen*
 • Opgericht blad met mooi ogende kleur
 • Sterk tegen bladbreuk
 • Zeer hoog soortelijk gewicht
 * Afhankelijk van teeltperiode en systeem, alsook plaatselijke bodem- en weersomstandigheden
** Roest is een aandachtspunt