Capito F1

Hoogproductieve zomerprei met uniforme, lange schacht en opgericht gewas. Uitstekend verwerkbaar en houdbaar.

 • Hoogproductieve zomerprei, voor de oogst vanaf begin juni tot eind juli.
 • Opvallend opgericht type met een uitstekende pelbaarheid en verwerkbaarheid (soepel gewas).
 • Zeer sterk tegen bladbreuk
 • Lange schachtlengte met keurig wit.
 • Zeer uniforme, vaste en gesloten schacht.
 • Zeer hoge netto opbrengstpotentie (klasse 1 prei).
 • Ook onder moeilijke weersomstandigheden perfect te verwerken.
 • Sterk tegen rode schachtstrepen.
 • Zeer sterk tegen “delamination” (loslaten van bladlagen).
 • Intermediaire resistentie tegen:
  o Purpervlekkenziekte (Alternaria porri)
  o Fluweelvlekkenziekte (Cladosporium alli)
  o Papiervlekkenziekte (Phytopthora porri)
  o Roest (Puccinia allii)
 • Zeer sterk tegen Bacterievlekkenziekte (Pseudomonas syringae)

Teeltadvies:

 • Minimale plantdiepte 8 cm.
 • Vanaf 90 dagen na uitplanten neemt de schachtlengte steeds meer toe.
 • Bij het ontstaan van lichtere hartbladeren het gewas ‘op kleur houden’ (=groei) door middel van een N-bemesting (overbemesting/bladvoeding), eventueel aangevuld met Mn.
 • Oogsten vanaf ca. 90 tot uiterlijk 120 dagen na plantdatum.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage