Ecrine F1

Het vroege ras voor veel kwaliteitsloof.

  • Vroeg ras, voor de oogst/snijden vanaf begin oktober tot eind december.
  • Geeft overwegend gelijke, groeikrachtige pennen.
  • Rechtopstaand, middenhoog veldgewas met een hoge pennenopbrengst.
  • Geeft prachtige, cylindrische, goed gesloten kroppen met een hoog soortelijk gewicht.
  • Licht buikige kroppen met een mooie lichtgele kleur.
  • Het vroege ras met een hoog opbrengst potentieel.
  • Het vroege ras voor veel extra kwaliteitsloof!

Advies zaaihoeveelheid: Vilseed 320.000-350.000 zaden/ha; Vilrob 300.000-330.000 pillen/ha; Natural choice 320.000-350.000 zaden/ha.
Advies pennenteelt: 130-140 groeidagen.

* Oogsten = het rooien van de witlofpennen.
* Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage