Lanka F1

Nieuw ras voor de industrie.

  • Nieuw ras voor de industrie.
  • Kan onder de juiste teeltomstandigheden snel in productie komen.
  • Geeft potentieel lange cilindrische vruchten.
  • IR: meeldauw.

    IR: Px/ZYMV/WMV