Manoline F1

Vroeg ras aanbevolen voor oogst vanaf half oktober tot half februari. Zeer geschikt voor de grondteelt.

  • In het veld is Manoline een gemiddeld groeikrachtig, mooi groen gewas
  • Manoline geeft, onder de juiste teeltomstandigheden, een hoog aantal gelijke pennen.
  • Het lof is puntig en overwegend kort grof.
  • De kroppen hebben een goed uitstalleven.
  • Manoline is Safari® resistent.

* Oogsten = het rooien van de witlofpennen.
* Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage