Mirza F1

Middenvroege hybride, geschikt voor de hele teeltperiode.

  • Middenvroege hybride geschikt voor de hele teeltperiode.
  • Zeer hoge virus- en meeldauwresistentie.
  • Een (zeer) compact gewas met korte internodien.
  • Blijft goed rechtop staan en is open.
  • Bladeren zijn compact en kort.
  • Mirza is intermediair resistent tegen meeldauw en virus (ZYMV, WMV).
  • Uitermate geschikt voor langdurige teelten.
  • De vruchtkleur is gelijk aan of iets donkerder dan Cora.
  • De vruchten zijn weinig gevoelig voor oogstschade.

Later planten dan 1 juli verhoogt de kans op een onvoldoende ontwikkeld gewas. De basisbemesting vrij hoog houden (ca. 40 kg extra N), zodat een voldoende grote plant gevormd wordt. Het plantgetal kan, vanwege het compacte gewas, met 15% verhoogd worden. Hierdoor wordt de opbrengst vergroot.