Raoul F1

Ras in het Seoul type.

  • Ras met hoog opbrengstpotentieel voor zowel industrie (1e en 2e vrucht) als verse markt.
  • Onder de juiste teeltomstandigheden een groeikrachtig, gezond en opgericht gewas, goed zelfdekkend met een mooi gesloten onderkant.
  • Zware kool met harde roosjes.
  • Hoog soortelijk gewicht.
  • Sterk tegen paarsverkleuring.
  • Gemiddeld aantal groiedagen: ong. 90-95
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage