Topscore F1

Zeer veel uitermate uniforme pennen, zeer hoge lofproductie.
  • Vroeg/middenvroeg ras voor de oogst/snijden van medio november t/m maart.
  • Groeikrachtig gewas dat een hoge resistentie heeft tegen Phytophthora.
  • Is, zowel in de pennenteelt alsmede ook in de forcering, een opbrengst topper.
  • Vraagt geen grove pen.
  • Kroppen zijn iets afgerond tot spits en hebben een hoog soortelijk gewicht.
  • De mooie lichtgele kroppen zijn zowel geschikt voor de klein verpakking alsmede ook voor los product.

Advies zaaihoeveelheid : Vilseed 310.000-360.000 zaden/ha; Vilrob 290.000-330.000 pillen/ha.
Advies pennenteelt : 150-160 groeidagen.
* Oogsten = het rooien van de witlofpennen.
* Bewaren = snijden van de witlofkroppen.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage