Tosca F1

Uitermate geschikt voor lange teelten en biologische productie.
  • Ras voor lange zomerteelten en biologische teelt.
  • Intermediair meeldauwresistent (IR) in het Cora type.
  • HR tegen vruchtvuur.
  • Tosca geeft over het algemeen een iets kortere vrucht dan Cora.