Wolf F1

Productieve betrouwbare overwinteringsui
  • Uniforme en productieve overwinteringsui
  • Harde kwaliteitsui met een plat-ronde vorm en een fijne nek
  • Opgericht, sterk en gezond gewas
  • Aanzienlijke tolerantie tegen vorst
  • Geschikt voor korte bewaring
  • Sterk tegen schot

Afgelopen jaren zijn er zeer goede praktijkervaringen opgedaan met Wolf!
Zaaiperiode: half augustus tot half september.
Zaadgebruik: 2,5 tot 5,5 eenheid per hectare, afhankelijk van de marktspecificaties.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage