Proefvelden Hazera

Elk jaar worden er door Hazera op verschillende locaties uien proefvelden aangelegd. Het is belangrijk om in verschillende regio’s proefvelden te hebben liggen, omdat de groeiomstandigheden en ziektedruk per regio anders zijn.

Op diverse grondsoorten wordt bekeken hoe potentiële nieuwe rassen presteren naast de al bestaande rassen.

Door de steeds intensievere teeltfrequenties die worden toegepast en de beperking in ons huidige gewasbeschermingsmiddelenpakket, is de kans op ziektes en plagen groter dan ooit. Dit is de reden dat niet alleen nieuwe rassen worden beproefd maar bijvoorbeeld ook nieuwe zaadcoatingen worden vergeleken op hun werking tegen onder meer de uienvlieg. De proefvelden komen voornamelijk te liggen in bestaande percelen en krijgen daardoor de normale praktijk behandeling.

Gedurende het groeiseizoen worden notities gemaakt van de bevindingen en bij de oogst worden monsters genomen. Een deel van de monsters beoordelen we direct, zoals op bijv. opbrengst, grofte, kleur, hardheid en huidvastheid. Tijdens het bewaarseizoen worden deze beoordelingen herhaald, om zo de bewaarkwaliteit zo goed mogelijk te bepalen.
Alvorens de monsters in bewaring gaan, worden deze gewogen om op verschillende momenten ook de bewaarverliezen te kunnen bepalen.

Zo proberen we aan de hand van alle gegevens de juiste selecties te maken voor de introductie van weer een nieuw bruikbaar uienras.