Teelttips Uien

We zien veel problemen met korstvorming in uienpercelen, dit komt door de weersomstandigheden van de afgelopen maand met in sommige gebieden, een behoorlijke hoeveelheid neerslag in een korte periode. 

Het gevolg is dat de groei van sommige percelen achterblijft, dat kan komen doordat de grond op dit soort percelen moeilijker opwarmt. Een ander groot nadeel van deze dicht geslagen gronden is het gebrek aan zuurstof in de grond, een gebrek aan zuurstof werkt bodemschimmels in de hand (fusarium).  

Ons advies is: als er een mogelijkheid is om te schoffelen zouden we dat sterk aanraden. Ondanks dat je met schoffelen de bodemherbiciden doorbreekt wegen deze nadelen niet op tegen de voordelen. Het is nu heel belangrijk om een goed ontwikkeld en groeiend gewas te krijgen, voordat  de bolinductie begint en sapstroom van de plant verandert.  

Bemesting 

Als stelregel houden wij aan dat in week van de langste dag (21 juni) de volledige hoeveelheid zuivere stikstof op de uien toegediend moet zijn. Dat kan gefaseerd, afhankelijk van de hoeveelheid gegeven stikstof aan de basis uit mest of kunstmest. Dat we geen voorstander zijn van later nog een hoeveelheid stikstof strooien heeft te maken met het verhoogde risico op het krijgen van een sterke mineralisatie tijdens de bolling die kan veroorzaken dat de wortelplaat scheurt.  

De Hazera rassen kunnen, een 150 tot 180kg zuivere stikstof (incl. bodemvoorraad) gebruiken. Voor Kali geldt een zuivere gift van 250-300kg. De vorm of kunstmestsoort kan sterk verschillen, laat u daarover inlichten door uw bemestingsadviseur.  

Houdt er rekening mee dat er op veel percelen heel wat elementen zijn uitgespoeld, elementen die de plant nodig heeft om bijvoorbeeld blad aan te maken zoals stikstof.  

Een monster uit het blad of bodem geeft aan waar de plant mogelijk tekort gaat komen. Het voordeel hiervan is dat u gericht bemest en ook kunt toedienen waar de plant behoefte aan heeft.   

De hoeveelheid pijpen bepaalt de opbrengst aan het eind, bemestingsvorm en tijdstip van toediening kunnen daarbij het verschil maken.  

Trips  

Monitoor uw percelen goed op de insectendruk vanaf deze periode. Lokaal zijn er in verschillende percelen plantuien al tripsen gevonden. De schade die ze doen kennen we. Ook afgelopen jaar was de tarra van sommige partijen ongekend hoog door aantasting trips die in het veld niet altijd zijn waargenomen. Wees alert! En overleg met uw adviseur wat u het beste kunt doen.