Uienoogst 2018

Nu we verder in augustus komen, zijn de meeste percelen geheel gestreken. Sommige velden zijn reeds gerooid en de verwachting is dat alles een paar weken eerder binnen is dan vorig jaar. Ten opzichte van normale ‘jaren’, zijn we ongeveer 14 dagen vroeger.

We zien dit jaar veel verschillen in de uienpercelen in Nederland voor wat betreft opbrengst en grofheid van de uien. Dit alles varieert van heel matig tot ontzettend goed, afhankelijk van verschillende factoren. De droogte is de grootste boosdoener, maar ook trips, fusarium en pinkroot zijn zeer bepalend geweest voor het eindresultaat.

Doordat de druk van meeldauw dit seizoen laag was, zijn de biologische uien in de Flevopolder mooi in de maat gegroeid. Deze uien zijn grover dan vorig jaar en kwalitatief zeer goed.
De stand in de Wieringenmeer en Flevoland is wisselend te noemen, terwijl NOP en Drenthe goed staan. Degene die dit jaar op tijd zijn begonnen met beregenen hebben er een mooi gewas opstaan. Deze mooie gewassen hebben ook minder last van trips en andere insecten. Percelen die slecht groeien, nemen namelijk ook heel moeilijk systemische middelen op.

In Noord Nederland staan de uien gemiddeld tot goed. Er zijn percelen welke opkomstproblemen hebben gehad, hierdoor zie je 2-wassigheid en een dunne stand.
De opbrengst in Friesland en Groningen lijkt redelijk normaal te zijn. Het nieuwe teeltgebied langs de oostelijke grens lijkt goed. Doordat men hier regelmatig heeft kunnen beregenen, is er weinig trips druk geweest. De vraag is wel of de MH optimaal is opgenomen, omdat het strijken en de hitte in dezelfde periode viel. Sommige percelen zijn erg snel afgestorven mede door het beregenen.

Ook zijn er telers die niet hebben gespoten in verband met de kosten en omstandigheden. In deze situatie is het erg raadzaam om de partij goed te volgen in de bewaring voor wat betreft spruitrust. Kiemrust testen d.m.v. potgrondproeven zijn te adviseren.

De stand in het zuidwesten is door de droogte en de late trips aantasting dramatisch te noemen. De verwachting is dat de meeste percelen nauwelijks opbrengst zullen geven en dat in een fijne sortering. Er zullen ook heel wat percelen zijn die niet geoogst worden. Het westelijke gedeelte van België en Noord Frankrijk is helaas te vergelijken met het zuidwesten.

Voor de voor bewaring geteelde uien is het de vraag of bij iedereen de MH bespuiting is gelukt. Veel percelen hadden niet de loofkwaliteit om het middel goed op te nemen. De verwachting is dan ook dat het aanbod afland groter zal zijn dan de afgelopen jaren.

Denk erom bij het rooien dat het loof voldoende lang wordt afgeklapt! (vuistlengte).