Uireka: brede verkenning mogelijkheden laag-risico middelen tegen trips en uienvlieg

De huidige actualiteit toont het volop aan; de uienvlieg, bonenvlieg en tabakstrips zijn sleutelplagen in de uienteelt. Telers hebben in de afgelopen jaren met wisselend succes veel energie gestoken in de tripsbeheersing. Bij uienvlieg speelt momenteel het wegvallen van de zaadcoating met Mundial een negatieve hoofdrol met de nodige problemen tot gevolg. De beheersing van al deze plagen is opgepakt door de werkgroep Integrale insectenbeheersing. Als onderdeel van de aanpak voert Proeftuin Zwaagdijk in 2020 een zestal proeven uit, drie gericht op beheersing van trips en drie gericht op beheersing van de uienvlieg.
Voor meer informatie klik hier….