Veel animo bij telers voor maagdelijke uiengronden

Traditioneel lag het zwaartepunt van de uienteelt in Nederland in de Zeeuwse polders. Maar de laatste tien à vijftien jaar verschuift dit gestaag naar het oosten.