Veld ligt klaar voor tweede editie Nationale Peen Manifestatie

Deze week is het veld gezaaid bij WUR open teelten voor de voorbereiding op de tweede editie van de Nationale Peen Manifestatie in Lelystad op 6 oktober 2021. Met deze nieuwe locatie werken chemie- en zaadbedrijven samen met WUR open teelt divers peenonderzoek.

Op het demo- en proevenplatform van 5.5 hectare worden voorbereidingen getroffen voor zaadproeven van alle belangrijke wortelrassen van B peen tot D peen, bemestingsproeven en fungicideproeven, fertigatie- en dripproeven en wortelvliegproeven.

Tijdens de Nationale Peen Manifestatie presenteren wij u graag onze laatste nieuwe rassen. Voor informatie bezoekt u nationalepeenmanifestatie.nl of volgt ons op twitter @PeenNederland.