Vroeg zaaien brengt risico’s met zich mee

Met dit mooie weer is het verleidelijk om alvast te starten met het zaaien. Vroeg zaaien kan echter risico’s met zich meebrengen.

De bodem temperatuur is nog zo laag dat het zaaizaad niet zal kiemen, of er zeer lang over doet om boven te komen. Dit heeft als risico dat het gewas niet in 1 keer doorgroeit, waardoor een gewas gevoeliger kan zijn voor allerlei aantastingen van bodemschimmels en/of insecten.
Daarnaast is ook de kans op tweewassigheid en schieters groter.

Over het algemeen is te zien dat zaaien begin maart of zelfs half maart een betere opkomst geeft, omdat de bodemtemperatuur en zonstraling beter is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gewasspecialist.

Wij wensen u alvast een goed groeiseizoen toe!