Wees bedacht op een mogelijk volgende warme en droge periode

Na een schrale droge periode zien we dat de meeste uienpercelen zich eindelijk meer hebben kunnen ontwikkelen door de gunstige temperatuur en de gevallen regen van afgelopen weken.

Percelen kwamen laat op gang door de over het algemeen matige structuur van de grond en de moeizame weersomstandigheden, waardoor we de kleinste verschillen in voorbehandeling terug zien in de stand van de uien.

Vooral op de wat zwaardere gronden zien we dat bij de vaak matige structuur de ui zijn wortels voornamelijk heeft gevormd in het fijn gemaakte zaaibed, heel oppervlakkig dus.

De wortelontwikkeling op deze plekken zal echter altijd achter blijven en gevoelig blijven voor droogte.

Waar de uien nu door de regen de groei weer aardig lijken te hebben opgepakt, zal het op dergelijke percelen in een eventuele, nieuwe warme en droge periode dan ook belangrijk zijn weer op tijd te beginnen met beregenen om groeistagnatie te voorkomen.

Aangezien de gemiddelde standdichtheid van de uien maar matig is en er soms ook flinke verschillen zijn in ontwikkeling binnen een perceel, is het des te belangrijker te zorgen dat het gewas niks te kort komt en zo nog maximaal tot zijn recht kan komen.

Houdt uw gewas dus goed in de gaten en probeer tres momenten zoveel mogelijk te voorkomen.