Wie wij zijn ׂ(Draft)

Hazera Netherland

About-us-Page1

Hazera – Seeds of Growth

About-us-Page2Hazera is een wereldleider in de zaadindustrie. Hazera staat voor expertise, toewijding en ondersteuning in combinatie met tientallen jaren ervaring en geavanceerde technologie. Dit gebruiken we in de ontwikkeling, productie en verkoop van rassen en zaden van een groot aantal groentegewassen wereldwijd.

Wereldwijde aanwezigheid

Met hoofdkantoren in Nederland en Israël, dochterbedrijven in twaalf landen en een uitgebreid distributienetwerk, bereikt Hazera meer dan 100 markten. Door deze wereldwijde aanwezigheid zijn wij altijd dicht bij onze klanten. Hierdoor zijn wij in staat om technische ondersteuning te bieden en kunnen we inspelen op lokale omstandigheden. We creëren rassen die passen bij specifieke klimaten, teeltcondities en markten.

Innovatie

Wij streven naar vooruitgang door gericht onderzoek. Met moderne technologie en traditionele veredelingstechnieken ontwikkelen wij voortdurend nieuwe rassen van topkwaliteit met een hoge opbrengst. Hazera werkt samen met toonaangevende internationale onderzoeksinstellingen. De nieuwste technieken worden toegepast voor het creëren van oplossingen voor onze klanten waar dan ook ter wereld. Onze processen en laboratoria zijn gecertificeerd conform de hoogste kwaliteitsnormen, inclusief ISO en NAL.

Focus op de klant

Onze afnemers staan centraal bij alles wat wij doen. De experts van Hazera werken actief samen met telers bij de selectie van rassen en bieden begeleiding en ondersteuning gedurende de teelt. Door deze praktische benadering worden onze afnemers geholpen bij het maximaliseren van teelt, rendement en succes op lange termijn.

Lid van de Limagrain Groep

Hazera maakt deel uit van de Limagrain Groep, een internationale Franse landbouwcoöperatie. Als boerencoöperatie begrijpt Limagrain wat onze klanten nodig hebben. Hierdoor is de coöperatie uitgegroeid tot het grootste zaadbedrijf in Europa, gespecialiseerd in groente- en landbouwzaden en graanproducten. De groentezadendivisie van Limagrain is het op één na grootste groentezadenbedrijf ter wereld.


Innovatie en onderzoek


Cemalkort_200Hazera richt zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe rassen. Daarbij zijn wij gespecialiseerd in vijf gewassen: komkommer, prei, ui, radijs en alle koolgewassen (Brassica).

Binnen elk gewas komen weer meerdere typen voor. Het veredelen van gewassen is een langdurig en ingewikkeld proces, waarbij de nieuwste technologische ontwikkelingen worden toegepast.

Focus op kwaliteit
In het algemeen volgt uit de kruising van verschillende rassen de optimale combinatie van genetische kenmerken. Uitgebreid marktonderzoek draagt bij aan het zo goed mogelijk inspelen op wensen van de klant. Bovendien levert dat ook informatie op over eisen, waaraan nieuwe producten moeten voldoen. Zo houdt de afdeling Veredeling rekening met de grondsoort waarop de teelt plaatsvindt, de klimatologische omstandigheden en de specifieke wensen van telers, distributeurs, supermarkten en natuurlijk consumenten. Zeer veel aandacht gaat tevens uit naar de ontwikkeling van rassen, die resistent zijn tegen ziekten en plagen. Ook speelt de selectie op smaak en gezonde inhoudstoffen een belangrijke rol. Met andere woorden, een duidelijke focus op de kwaliteit van het eindproduct.

Optimaal rendement
Wereldwijd beschikt Hazera over talrijke proeffaciliteiten in de belangrijkste teeltgebieden. Dat stelt ons in staat de beste keuze te maken uit nieuw veredelingsmateriaal. Logisch dat nieuwe ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Hazera ontwikkelt hybride groentevariëteiten van topkwaliteit. Naast een verhoging van de opbrengst, is een bijkomend voordeel dat deze hybriden de totale behoefte aan arbeid aanzienlijk reduceren, want het gewas is veel uniformer. Door uitmuntende ziekteresistenties, efficient gebruik van meststoffen en een zeer hoog percentage Klasse I, leveren onze hybriden optimaal rendement op voor teler en consument.


Productie, een natuurlijk proces


veldpag7_200De productie van zaad voor de verkoop vindt plaats in die gebieden op de wereld, waar de klimatologische omstandigheden voor dat specifieke gewas het meest optimaal zijn.

De doelstelling van de afdeling Productie is om op het juiste moment de gevraagde hoeveelheden, in kwantiteit en kwaliteit, beschikbaar te hebben voor de klant. De productiespecialisten van Hazera houden de teelten nauwlettend in de gaten. Ook collega’s van de Limagrain Groep en gespecialiseerde bedrijven ter plaatse, geven professionele sturing aan de teelt. Samenwerking is immers een vereiste om tot een perfect eindresultaat te komen.

Vooruitzien
De productie van zaad is en blijft een kwestie van vooruitzien. Verkoopprognoses van twee à drie jaar zijn noodzakelijk, met name voor tweejarige gewassen als kool, ui en prei. Hoewel productie een natuurlijk proces blijft, verliezen wij de steeds toenemende kwaliteitseisen niet uit het oog. Ook de kwaliteitsanalyses van geproduceerd zaad zijn daarbij van cruciaal belang. Die bieden ons de mogelijkheid om steeds weer tijdig en adequaat te anticiperen op de hoge eisen, die klanten aan onze zaden stellen.


Schonen en bewerken, twee kunststukjes


sorteermachine_200De zaden die in Nederland worden geteeld, komen veelal als vrucht of gewas binnen op de afdeling Bewerking. Door middel van extractie scheiden moderne dorsmachines het zaad van de vrucht.

Bij de komkommer bijvoorbeeld, wordt de vrucht eerst beschadigd om vervolgens de zaden te kunnen uitwassen (nat proces). Bij een ‘droog’ gewas verloopt dit proces weer anders. De teler oogst eerst, om het gewas daarna te drogen. De speciale dorsmachines doen vervolgens hun werk, door de zaden te scheiden van het gewas. Zaden die afkomstig zijn uit teelten in het buitenland, komen voorbewerkt bij ons binnen. De bewerkingen die dan volgen, zijn sterk afhankelijk van het voorwerk dat in het buitenland heeft plaatsgevonden.

Vele technieken
In onze moderne bedrijfshallen zijn vele technieken aanwezig, die de zaden steeds verder schonen. De scheidingsprocedures zijn verschillend. Scheiding vindt plaats tussen enerzijds het goede zaad en anderzijds het slechte zaad. Echter, scheiding tussen goed zaad en zogenaamde niet-zaad bestanddelen is ook noodzakelijk. Kortom, er wordt onderscheid gemaakt in grootte, gewicht, soortelijk gewicht, kleur en oppervlaktestructuur. Maar ook tussen zaden en gewasresten of tussen goede zaden en verkeerde of beschadigde zaden. Een speciale bewerking is kalibratie, waarbij het zaad wordt gesorteerd naar grootte. Deze bewerking is van belang voor klanten, in verband met het zaaien en de uniformiteit van het te oogsten product.


Verder verbeteren van zaadkwaliteit


zaad_200Geheel andere bewerkingen van zaden zijn behandelingen die een kwaliteitsverbetering beogen.

Het doel hiervan is om een hoger percentage kiemende zaden te krijgen of een versnelde kieming. Een voorbeeld hiervan is zaad dat is behandeld met gewas- beschermingsmiddelen. Deze middelen geven zaden bij opkomst de noodzakelijke bescherming tegen ziekten. Deze ziekten kunnen voorkomen in de bodem of op het zaad. Het is ook mogelijk om zaden te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen, die het gewas na opkomst beschermen tegen ziekten en plagen. Door deze beschermende middelen al direct aan het zaad mee te geven, neemt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de teelt aanzienlijk af. En dat heeft tot gevolg dat het milieu aanzienlijk minder wordt belast.

Coating van zaden
Het meegeven van gewasbeschermingsmiddelen aan zaden, gebeurt door middel van een coating. De kleur van de coating geeft aan welk middel is aangebracht. Het op deze manier ‘verpakken’ van zaden met coating, heeft twee belangrijke voordelen: de teler komt niet direct in aanraking met het middel en de dosering van het middel is zeer nauwkeurig en dus effectief. Ook niet behandeld zaad – voor de biologische teelt – staat steeds meer in de belangstelling. Dit is zaad waarop geen overdraagbare ziekten zijn aangetroffen en dat niet chemisch is behandeld.

Kwaliteitscontrole
Hazera heeft de NAL-accreditatie verkregen voor zijn laboratoria in Made (NL) die zich bezighouden met routine kwaliteitscontroles. NAL (Nakt Accredited Laboratory) is een norm voor (zaad)bedrijfslaboratoria ontwikkeld door de keuringsdienst Nakt. De accreditatie omvat kiemkrachtsbepalingen en het testen van fysieke zuiverheid in het zaadlab, de opsporing van zaadoverdraagbare ziekten en het testen van genetische zuiverheid in het researchlab, alsmede bemonstering en bepaalde ondersteunende activiteiten van de afdelingen HR en ICT.


Wens van teler en consument centraal


kasceesneefjes_200De wens van de consument en teler staat bij Hazera centraal. Onderzoek en directe contacten met klanten leveren belangrijke gegevens op. Gegevens die wij vertalen naar nieuwe veredelingsprogramma’s.

Hierdoor ontstaat interactie tussen wat de markt wil en wat de veredelaar kan bieden. Mede daardoor weten wij de afgelopen jaren flinke successen te boeken met innovatieve producten. Zo zijn wij erin geslaagd een valse meeldauwresistente ui te creëren, houdbaarheid van komkommers en radijs verder te vergroten, onze spitskool superspits te maken, en beschikken wij inmiddels over keiharde uienvariëteiten die lang bewaarbaar zijn.

Korte lijnen
In binnen- en buitenland weet Hazera haar klanten te voorzien van deskundig advies op maat. Onze verkoopteams en gewasspecialisten staan voortdurend in contact met de klant. Zij begeleiden hen bij het realiseren van een zo goed mogelijke opbrengst en een zo hoog mogelijk rendement. Samen met onze productmanagers, die een centrale rol vervullen, werken zij aan succesvolle introducties van nieuwe rassen. Met name door de korte lijnen, en goed onderling overleg, profiteert de klant optimaal van de uitgebreide service en kennis binnen Hazera.

Onze hoofdmarkten
Met onze zes hoofdgewassen concentreren wij ons op een aantal hoofdmarkten. Daarbij vindt meer dan 85% van de afzet plaats in het buitenland. Met alle sluitkoolsoorten, bloemkool, spruitkool en broccoli bedienen wij met name Noord–, Zuid-en Oost-Europa. Dit zijn ook de belangrijkste markten voor onze kropsla en ijsbergsla. Snelle groei weet Hazera te bereiken in Oost-Europa. Wat prei, ui en radijs betreft bestrijken wij de Noord– en Zuideuropese markt, Oost-Europa en de Verenigde Staten. Onze komkommers hebben leidende marktposities in Zuid-Europa en het Midden-Oosten. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Opvallende verpakking
De zaden van Hazera worden geleverd in opvallende, kleurrijke standaardverpakkingen. Zoals gebruiksvriendelijke en veilige sachets en metalen blikken. Op deze verpakkingen staan de productspecificaties prominent vermeld. Omdat zaad een levend product is, besteden wij bij Hazera veel aandacht aan bewaring tot het moment van gebruik. De juiste temperatuur en de juiste relatieve luchtvochtigheid zijn essentieel om het zaad vitaal en kiemkrachtig te houden. Daarmee is de klant verzekerd van de beste kwaliteit.


Made (hoofdkantoor)

Meer details over onze activiteiten in Made.

kas_200

Veredeling in:

 • Tomaat

Kassen t.b.v.:

 • Tomaat
 • Korte en lange komkommer
 • Brassica en Alliumgewassen (ondersteunend)
 • Fytopathologie
 • Kwaliteitscontrole

Onderzoekslaboratorium t.b.v.:

 • DNA-technologie
 • Fytopathologie

Zaadlaboratorium (NAL geaccrediteerd) t.b.v.:

 • Zaadtechnologie
 • Kiemkrachtanalyse
 • Kwaliteitscontrole

Tuitjenhorn (onderzoeksstation)

Meer details over onze activiteiten in Tuitjenhorn.

doorgeschotenkool_200

Veredeling in:

 • Alle typen sluitkool
 • Bloemkool
 • Spruitkool
 • Radijs

Kassen t.b.v.:

 • Veredeling van koolgewassen
 • Veredeling van radijs
 • Zaadproductie van koolgewassen
 • Opkweek plantmateriaal
 • Fytopathologie
 • Kwaliteitscontrole

Laboratorium t.b.v. veredelingsonderzoek:

 • Weefselkweek
 • DNA-technologie
 • Fytopathologie

Proefvelden


Rilland (onderzoeksstation)

Meer details over onze activiteiten in Rilland.

Advanta Rilland_250

Veredeling in twee gewassen:

 • ui
 • prei

Kassen t.b.v.:

 • Veredeling van uien en prei
 • Zaadteelt voor veredelingsdoeleinden

Onderzoekslaboratorium

 • Weefselkweek
 • DNA technologie
 • Biochemische analyses

Proefvelden