Veel gestelde vragen

Verkoopt Hazera biologische zaden?

Voldoet Hazera aan GLOBALGAP?

Wat heeft Hazera de groenteverwerkende industrie te bieden?

Welke merken vertegenwoordigt Hazera in de Benelux?


Verkoopt Hazera biologische zaden?

Voor de meeste gewassen en rassen levert Hazera conventionele zaden. Dit mede in verband met de zeer verschillende implementatie van de wet- en regelgeving voor het gebruik van biologisch zaad in de landen van de Europese Unie.

Wij leveren wel biologisch zaad voor een deel van ons uienassortiment, waaronder ons valse meeldauwresistente ras Santero F1. En Hazera levert van een groot aantal rassen niet-chemisch ontsmet zaad dat voor de biologische teelt kan worden gebruikt.


 

Voldoet Hazera aan GLOBALGAP?

Hazera geeft geen extra documenten uit voor de administratie van GLOBALGAP (voorheen Eurep GAP)-telers. Dat is namelijk niet nodig en daardoor ook niet wenselijk. Als een teler de factuur, en eventueel een pakbon, bewaart is dat voldoende.

De conclusie is dus dat de GLOBALGAP-teler maar relatief weinig extra administratie hoeft te voeren. Het enige waar hij aan moet voldoen is aantonen dat hij de herkomst  van zijn uitgangsmateriaal kan (laten) traceren. Hieronder nog eens de vragen en antwoorden op een rijtje. Met andere woorden, wat is van belang voor GLOBALGAP / EUREPGAP® bedrijven bij het gebruikte uitgangsmateriaal ?

GLOBALGAP®
Food Plus, de organisatie die de richtlijnen voor GLOBALGAP® uitgeeft, heeft een interpretatiedocument uitgegeven dat te vinden is op hun website. Het adres is :  http://www.globalgap.org.

Hoofdstuk 3 van de GLOBALGAP® richtlijnen gaat over het uitgangsmateriaal dat door o.a. groentetelers wordt gebruikt. Ook staan hier de te volgen regels in beschreven. Deze toelichting maakt duidelijk waaraan de teler moet voldoen bij het gebruik van uitgangsmateriaal voor zijn teelt. In de praktijk blijken er echter nog veel vraagtekens te bestaan. Reden om hieronder, puntsgewijs, de controlepunten en opmerkingen te behandelen waaraan GLOBALGAP® telers wel of niet dienen te voldoen.

Hoofdstuk 3 :

3a. Keuze ras of uitgangsmateriaal
#1 Telers zouden zich bewust moeten zijn van het effect van de wijze van opkweek van het uitgangsmateriaal (bijvoorbeeld pootaardappelen) op de eigen productie, wat kan leiden tot minder interventie in volgende gewassen. Dit is de verantwoordelijkheid van de teler.

#2 De keuze van het ras of uitgangsmateriaal zou overeengekomen moeten zijn in gespecificeerde afspraken tussen telers en klanten met aandacht voor kwaliteitsstandaarden (bijvoorbeeld smaak, visuele eigenschappen, bewaarduur,
agronomische prestatie, impact op het milieu, minimale afhankelijkheid van agrarische chemicaliën. Het is de verantwoordelijkheid van de teler om met zijn afnemers afspraken te maken over de te telen rassen.

3b. Zaadkwaliteit
#1 Zaadkwaliteit zou bekend moeten zijn voordat het gebruikt wordt en een document met de rasnaam, rasechtheid, partijnummer en zaadleverancier zou moeten worden bewaard. Op de zaadverpakking of de zaklabel is de zaadleverancier (verkoper), het partijnummer en de rasnaam te vinden. Daarnaast is een EU-code op de verpakking vermeld. Deze code geeft aan dat het zaad voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot ziekten, soortechtheid, soortzuiverheid en kiemkracht. Deze code betekent dat zaad voldoende vrij is bevonden van ziekten en voldoet aan de andere kwaliteitseisen.

In de prijslijst en website van Hazera staan de productspecificaties van precisiezaad voor de diverse gewassen gemeld. Met deze informatie wordt de teler geïnformeerd over de zaadkwaliteit, maar ook over de teelt van gewassen. Bij het leveren van planten is de zaadkwaliteit niet van belang voor de teler. Het gaat in dat geval voor de teler om de plantkwaliteit. Overigens is de herkomst van het zaad van een partij planten altijd herleidbaar via de administratie van de plantenkweker. Deze administratie is gebaseerd op de EU-kwaliteitsrichtlijnen.

3c. Resistentie / tolerantie tegen ziekten en plagen
#1 Rassen zouden resistent / tolerant moeten zijn tegen, commercieel gezien, belangrijke ziekten en plagen. De raskeuze is de verantwoording van de teler. Hij moet kunnen motiveren waarom hij tot een bepaalde keuze is gekomen. Informatie over rassen kan de teler onder andere halen uit de prijslijst van Hazera (zoals resistentie / toleranties / geëigende teeltperiode / gevoeligheid voor ziekten). Daarnaast kan hij gebruik maken van uitkomsten van het Gebruikswaarde Onderzoek en praktijkproeven en –ervaringen van eigen rasproeven of van die bij anderen.

3d. Zaadbehandeling en zaadcoating
Zaadbehandelingen kunnen effectief ziekten en plagen bestrijden, de hoeveelheid actieve stof verminderen en ingezet worden wanneer bespuitingen niet effectief zijn.
#1 Het toepassen van zaadbehandeling moet verantwoord worden. Op de verpakking van het zaad is vermeld met welk middel het zaad is behandeld. In de catalogi van de zaadbedrijven is vastgelegd tegen welke ziekte of plaagorganisme deze behandeling werkzaam is. De keuze om wel of niet behandeld zaad te gebruiken is aan de teler.

3e. Uitgangsmateriaal (planten)
#1 Indien mogelijk moet het uitgangsmateriaal voorzien zijn van een erkend gezondheidscertificaat, zoals een Plantenpaspoort conform de Europese richtlijn Plantgezondheid of soortgelijke richtlijnen voor landen buiten de EU. Bij planten wordt een leveranciersdocument geleverd. Uit dit document blijkt dat het voldoet aan de EU-richtlijnen. De teler moet dit bewaren.

#2. Het uitgangsmateriaal zou vrij moeten zijn van zichtbare ziekten en plagen.
Het leveranciersdocument is een waarborg dat het plantmateriaal voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen. Het plantmateriaal is voldoende vrij van ziekten en plagen en voldoende uniform.

#3 Kwaliteitsgaranties of gecertificeerde productiegaranties van het uitgangsmateriaal dienen te worden gearchiveerd in de teeltregistratie. Het leveranciersdocument moet de teler bewaren. Dit geldt ook voor eventuele orderbevestigingen.

#4 Indien vermeerdering op het bedrijf plaats vindt moet er een kwaliteitcontrolesysteem voor plantgezondheid aanwezig zijn.

#5 Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de opkweek moeten worden geregistreerd. De opkweekbedrijven dienen zorg te dragen voor een overzicht van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen – tijdens de opkweek – bij de levering van het plantmateriaal. Ook dient hierbij vermeld te worden welke middelen op het zaad aanwezig waren.

3f. Genetisch gemodificeerde organismen
#1 Bij gebruik van ggo-rassen moet regelgeving in het land van productie en in het land van de uiteindelijke consument in acht worden genomen.

#2 Het gebruik van ggo-rassen moet worden afgestemd met individuele afnemers voorafgaand aan planten of zaaien.

#3 Leveranciers moeten hun potentiële klanten / afnemers op de hoogte stellen van ontwikkelingen op gebied van het gebruik of de vervaardiging van producten afkomstig van genetische modificatie. In de prijslijst staat vermeld onder de productspecificaties, dat Hazera geen ggo-rassen in het verkeer brengt. De teler is verder verantwoordelijk voor de afspraken die hij maakt met zijn afnemers over de teelt van ggo’s. Tevens dient hij al zijn afnemers te informeren in het geval hij ggo’s produceert.


 

Wat heeft Hazera de groenteverwerkende industrie te bieden?

Onze Product- en Salesmanagers en hun teams werken nauw samen met de groenteverwerkende industrie, in heel Europa en zelfs wereldwijd.

Daardoor, en dankzij de hechte samenwerking met de Fresh Produce teams van ons moederbedrijf Limagrain, kunnen wij onze industriële klanten een breed en jaarrond assortiment bieden.

Het gaat hier om echt ketenmanagement, van grond tot mond, waarin wij meedenken en advies op maat geven. De diepvries-en conservenindustrie bieden wij een breed assortiment, waaronder bonen, bloemkool, erwten en spinazie. We bieden ook verse producten, van sla tot mini Chinese kool, desgewenst met ondersteuning bij de ontwikkeling van speciale marketingconcepten.


 

Welke merken vertegenwoordigt Hazera in de Benelux ?

Naast haar eigen merk, verkoopt Hazera in de Benelux de groentezaden van Vilmorin, Clause en Hazera. Samen met Hazera behoren deze bedrijven tot de Franse Limagrain Groep. Hierdoor zijn wij in staat u een zeer goed en compleet pakket groentevariëteiten aan te bieden.

Onze klanten in de Benelux kunnen zich met vragen en orders wenden tot de ervaren vertegenwoordigers en gewasspecialisten van Hazera. Zij staan genoemd op deze website onder het menu Contacts en tevens onder het menu Products – zeg maar onze digitale catalogus – bij elke rasbeschrijving. Veel vragen zullen al kunnen worden beantwoord na het bekijken van deze site, maar wij realiseren ons dat advies op maat essentieel is. Neem dus gerust contact op met onze gewasspecialisten, want succes maak je samen! Voor algemene vragen over deze site of ons bedrijf mailt u naar: communications@hazera.nl !

Vanzelfsprekend kunt u erop rekenen dat Hazera met veel inzet en servicegerichtheid zal streven naar de rol van professionele partner en allround leverancier van hoogstaande groenterassen uit de veredelingsprogramma’s van Hazera, Vilmorin, Clause, Hazera en andere partners!